“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

Nieuws

Ontwikkelingen en uitdagingen binnen de bouwsector

23-05-2022

“We moeten met steeds minder mensen meer werk doen in deze sector. Dat moeten opdrachtgevers en -nemers op een slimme manier samen oplossen”, vertelt Marten Klein in deze video.

Optimale samenwerking op projecten

23-05-2022

Wij spraken met Jan Willemsen over de ontwikkelingen en uitdagingen binnen de bouwsector. Hoe kunnen we beter samenwerken en leren kijken naar gezamenlijke doelstellingen? 

‘Vertrouwen is essentieel voor een succesvolle samenwerking’

15-02-2021

Voor het project Onderhoud Wegen Zuid Nederland West waren Walter Deelen en Ron Minnaar promotoren voor De Verbinders: “Het heeft ons alles gebracht wat we wilden bereiken, en misschien nog wel meer.”

‘Van brandjes blussen, naar voorkomen van brandjes’

02-02-2021

Na een stroeve projectstart, besloten Rijkswaterstaat en aannemer Mourik om deel te nemen aan het Verbinderstraject. Volgens de deelnemers is de samenwerking sindsdien aanzienlijk verbeterd.  

‘Het gaat niet om het contract maar om het contact’

18-01-2021

Rijkswaterstaat en Ploegam hechten veel belang aan een goede samenwerking. Bij het project Krib- en oeververlaging van het Pannerdens Kanaal is het Verbinderstraject gebruikt om de samenwerking te optimaliseren. 

“Zonder dit traject was het resultaat niet zo goed geweest”

04-01-2021

De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan een goede samenwerking met marktpartijen. Toen er in een project problemen leken te ontstaan, werd gekozen voor het ontwikkeltraject De Verbinders.

“De Verbinders draagt bij aan een betere samenwerking”

09-12-2020

Voor de aanpassing van de A1 Apeldoorn-Azelo, werken opdrachtgever Rijkswaterstaat en aannemer Heijmans nauw samen. Om de samenwerking te optimaliseren doorliepen zij het Verbinderstraject. 

“De nadruk op zachte kanten vind ik erg sterk”

23-11-2020

"Rijkswaterstaat draagt dit traject een warm hart toe. Wij vinden het belangrijk dat er een goede relatie is met marktpartijen als bouwers en ingenieursbureaus", zegt Dick van Klaveren. 

Een nieuwe manier van samenwerken

09-11-2020

“Als NLingenieurs zoeken we continu naar manieren om de samenwerking meer vanuit vertrouwen te laten plaatsvinden. Daar past een traject als De Verbinders goed bij,” vertelt Jacolien Eijer, directeur van NLingenieurs.

“Iedereen zou De Verbinders een keer moeten doorlopen”

27-10-2020

“Onze deelname aan De Verbinders heeft het project absoluut goed gedaan.” Stef Voermans, senior adviseur, afdeling Architectuur & Techniek bij het Rijksvastgoedbedrijf, is zeer te spreken over De Verbinders.

‘De Verbinders is een verrijking voor ieder project!’

07-10-2020

"Ik ben heel enthousiast over De Verbinders. Deelnemers maken een enorme persoonlijke ontwikkeling door én de projecten worden er beter van", zegt Rien Bakker van Royal HaskoningDHV. 

Afsluiting De Verbinders, de unieke projectteam begeleiding

11-09-2020

Op 10 september hebben weer vier projectteams hun Verbinders-traject afgesloten met presentaties. Natuurlijk waren de promotoren van de projecten ook aanwezig.

"Wij zijn enthousiast over de resultaten"

10-09-2020

Aart van den Assem is namens het Rijksvastgoedbedrijf betrokken bij De Verbinders. Hij probeert om mensen in zijn organisatie enthousiast te maken voor dit initiatief.

Verbinden binnen de bouwsector

31-08-2020

In deze podcastaflevering van de BOB-KOBcast vertellen oud-deelnemers aan De Verbinders wat het ontwikkeltraject hen gebracht heeft.

“Een mooi initiatief om de Marktvisie te concretiseren”

09-03-2020

Bij De Verbinders werken opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau samen, aan de hand van een concreet project. Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland, is enthousiast over dit initiatief.

"Dit wil toch iedereen?"

16-05-2019

"De Verbinders is voor mensen die zich niet neerleggen bij de dingen zoals ze zijn, maar die dingen willen creëren zoals ze moeten zijn", zegt Rolf Mars, directeur bij KWS en één van de initiatiefnemers van De Verbinders. 

'De Verbinders' in de praktijk

09-05-2019

Hoe beleven de deelnemers aan De Verbinders een ontwikkeltraject en wat heeft het hen opgeleverd? We vroegen team Rijnstraat 8 naar hun ervaringen.

Samen aan de slag om het beter te maken

14-06-2018

Projecten binnen budget opleveren, conform de afgesproken eisen, met tevreden stakeholders en binnen de voorgenomen tijdsplanning: het is binnen de bouwsector nog altijd dé uitdaging. 

‘De Verbinders’ stimuleert samenwerking ketenpartners

10-12-2017

Uniek ontwikkelprogramma ‘De Verbinders’ stimuleert samenwerking ketenpartners Bouw & Infra. Een interview met de initiatiefnemers.
 

Vast Onderhoud Wegen

10-12-2017

In het project Vast Onderhoud Wegen wordt ervoor gezorgd dat het areaal - het beheersgebied van Zuid-Holland district Zuid van Rijkswaterstaat - in stand blijft en het functioneel en veilig is.

Renovatie Waalbrug Nijmegen

10-12-2017

Een van de deelnemende teams is het project Renovatie Waalbrug Nijmegen. Dit project is als D&C-contract onder Best Value aanbesteed.

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar