‘Met elkaar een structuur opzetten waarin iedereen zo optimaal mogelijk kan functioneren’


Sommige projecten zijn dermate complex dat een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepalend is voor het te behalen resultaat. Dit geldt zeker voor het project ‘380 kV hoogspanningsverbinding Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein’. In dit project werken teams van TenneT en Arcadis langjarig samen aan een maatschappelijk belangrijke opgave: de versterking van een deel van het stroomnet in De Randstad.

 

Even kort over het project…

Om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt door de veelheid aan (duurzaam opgewekte) elektriciteit, komt er een extra hoogspanningsverbinding tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel of Crayestein. TenneT is de initiatiefnemer van dit project en verantwoordelijk voor realisatie van de hoogspanningsverbinding. 

Samenwerking

Zowel TenneT als Arcadis herkennen de uitdagingen in project. Beide organisaties hebben dan ook een ervaren en toegewijd team op dit project gezet. Dit was niet vanaf het begin al het geval. Dat heeft de samenwerking en voortgang tijdelijk op scherp gezet. Besef dat een goede samenwerking niet altijd vanzelf gaat werd daarmee direct actueel. Het is belangrijk dat partijen niet alleen het projectdoel voor ogen hebben, maar inzicht opbouwen in elkaar en elkaar belangen.  

 

Optimale condities

“Dat is niet altijd vanzelfsprekend”, aldus Niels Hubbers, project lead namens TenneT. “Maar wel belangrijk als je nauw met elkaar gaat samenwerken over een langere periode, voor een complexe opgave, die onder een hoge tijdsdruk tot stand moet komen.” Om optimale condities te creëren voor een goede samenwerking, hebben beide partijen besloten om deel te nemen aan De Verbinders.
 

 

Goede reden

Niels “Vanuit de energietransitie ligt er een gigantische versnellingsopgave. Van alle betrokken spelers wordt in de komende jaren dan ook veel verwacht. Dat gegeven is an sich al een goede reden om in de kwaliteit van de onderlinge samenwerking te investeren. Daarnaast wil iedereen zijn of haar werk natuurlijk zo leuk en interessant mogelijk maken. “Achterhoedegevechten zijn niet mogelijk als de energietransitie op het spel staat.”
 

‘De Verbinders biedt waardevolle kennis om aan boord te halen en mee te nemen naar volgende projecten’

 

On the job

“Vanuit de eerdere edities heeft dit programma zijn waarde al bewezen. Het mooie van De Verbinders is, dat je on the job bezig bent en letterlijk op elk escalatieniveau kunt instappen. Naast de waarde voor ons eigen project ben ik ook erg benieuwd naar de andere deelnemende projecten. Naar hun uitdagingen en welke oplossingen zij daar uiteindelijk voor vinden.”

 

Waardevol

De ‘systeemgerichte verbeteraanpak’ ziet Niels als een interessante invalshoek om met elkaar een structuur op te zetten waarin iedereen zo optimaal mogelijk kan functioneren. “Dat is waardevolle kennis om aan boord te halen en mee te nemen naar volgende projecten.”

 

#DV6

In de komende tijd stellen enkele sleutelspelers uit de deelnemende projecten zich aan ons voor. Wij zullen ze volgen tijdens deze zesde editie (#DV6) en hun ervaringen delen om zo inzichtelijk te maken hoe het programma werkt.

 Terug

Volg De Verbinders!

Benieuwd hoe je draagvlak creëert voor oplossingen binnen jouw project die je voorheen voor onmogelijk hield? Volg De Verbinders op LinkedIn

Voor vragen zijn De Verbinders bereikbaar via  info@deverbinders.nu

© 2023 De Verbinders | ontwerp en realisatie: Launderette.nl © De Goudse Wolf