Project Onderhoud Wegen Zuid Nederland


‘Als je van elkaar snapt wat de ander wil en nodig heeft, worden zaken een stuk makkelijker’
 

Bij het traject van De Verbinders spelen de promotoren een belangrijke rol. Namens de deelnemende organisaties begeleiden zij de teamleden. Voor het project ‘Onderhoud Wegen Zuid Nederland West’ stapten Walter Deelen, algemeen directeur Mourik Infra en Ron Minnaar, Hoofd afdeling district West van Rijkswaterstaat in deze rol. ‘Het heeft ons alles gebracht wat we wilden bereiken. En misschien nog wel meer.’


Onderhoudswerkzaamheden aan snelweg. Bron: Rijkswaterstaat

De aanleiding voor deelname was een moeizame projectstart. Ron: “De irritatie ging vooraf vooral over de doorlooptijden, maar de kern van het probleem zat veel meer in de interpretatie van contracten. Om die reden hebben we het project aangemeld bij De Verbinders. Dat traject verschafte ons het inzicht dat het besef dat je gezamenlijke doelstellingen hebt.”
 

Samenwerken

Want belangrijker dan hoe je een contract interpreteert, is volgens Ron dat het team gaat samenwerken. “Vanuit de gedachte dat je samen assetmanager bent van een stuk areaal. Dat is een knappe prestatie die de mannen hebben neergezet.”
 

Enorme stappen

Walter: “De groep heeft in een paar maanden tijd inderdaad enorme stappen gemaakt, dat is een groot compliment waard. Niet alleen zijn ze snel van de ‘aanpak van symptomen’ overgestapt naar het ‘voorkomen van problemen’, ze hebben bijvoorbeeld ook een assetmanagementschema gemaakt. Dat was niet de aanleiding, maar ze hebben het daartoe wel teruggebracht. Dat was ijzersterk. Daarnaast kwam ook het plezier en het onderlinge vertrouwen weer terug.”  


Walter Deelen, algemeen directeur Mourik Infra.
 

Versnellen

Ron: “Dat vertrouwen is essentieel voor een succesvolle samenwerking. Het elkaar leren kennen, die zachte kant, heeft de groep veel gebracht.” Walter: “Vertrouwen is niet vanzelfsprekend aan de voorkant, dat moet je verdienen en onderling begrip is daarbij van groot belang. Als je van elkaar snapt wat de ander wil en nodig heeft, worden zaken een stuk makkelijker. Vaak worden mensen bij een project aan elkaar gekoppeld, zonder dat ze elkaars achtergronden kennen. Dat duurt meestal een tijdje en dat wordt bij een traject als De Verbinders versneld. Dat geldt overigens ook voor ons als promotoren, wij hebben elkaar ook goed leren kennen.“
 

‘Een belangrijke graadmeter voor het succes is dat ik nadien nauwelijks nog telefoontjes kreeg over problemen’

 

Onderliggend issue

Een voorbeeld van concrete verbeteringen waren de kolken, die onvoldoende afstroom hadden. Ron: “Daar werd eerst met onbegrip naar elkaar gewezen, maar onze groep heeft samen onderzocht wat het onderliggende issue was. Toen bleek bijvoorbeeld dat ons onderhoudsregime niet optimaal was en dat we wederzijds flexibeler moesten zijn. Hetzelfde geldt voor begroeiing in de middenberm, die we te ad-hoc oppakten. Door samen te kijken hoe we werkzaamheden kunnen combineren, is dat nu veel effectiever georganiseerd.”

 


Onderhoudswerkzaamheden voor Rijkswaterstaat. Bron: Rijkswaterstaat
 

Graadmeter

Walter: “Zo simpel kan het soms zijn. Goede oplossingen kenmerken zich nu eenmaal vaak door de eenvoud. Een belangrijke graadmeter voor het succes is dat ik nadien nauwelijks nog telefoontjes kreeg over problemen.”

 Terug

Volg De Verbinders!

Benieuwd hoe je draagvlak creëert voor oplossingen binnen jouw project die je voorheen voor onmogelijk hield? Volg De Verbinders op LinkedIn

Voor vragen zijn De Verbinders bereikbaar via  info@deverbinders.nu

© 2023 De Verbinders | ontwerp en realisatie: Launderette.nl © De Goudse Wolf