“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

Over het programma

Projecten binnen Budget opleveren, conform de afgesproken Eisen, met tevreden Stakeholders en binnen de voorgenomen Tijdsplanning (“BEST for project”): het is binnen de bouwsector nog altijd dé uitdaging. Geen enkele partij kan dit in zijn eentje voor elkaar krijgen. Om die gezamenlijke opgave te realiseren en de bijbehorende projecten succesvol af te ronden, is het noodzakelijk om projectteams te ontwikkelen die niet langer vanuit deelbelangen handelen, maar die samen deze BEST for project doelen realiseren. Zoals beschreven in de leidende principes uit de Marktvisie.

Om de Marktvisie realiteit te helpen maken hebben verschillende partijen uit de sector de handen ineengeslagen en aan BOB en Neerlands diep gevraagd om het uitdagende leer- en ontwikkelprogramma De Verbinders op te zetten.

Uitgangspunt is dat de deelnemers leren om een duurzame verandering aan te brengen rond een vraagstuk in een concreet project. 

Sleutelfiguren in een bouw- of infraproject van opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau. Tevens hebben zij de ambitie en potentie om change agent te worden.

Het programma bestaat uit een kick-off meeting met overnachting en 6 eendaagse bijeenkomsten in een periode van ca. 6 maanden. Tussentijds werken de deelnemers zelfstandig aan de eigen opgave.

Lees meer over de doelen, leidende principes en werkwijze van De Verbinders in de digitale flyer.

Marktvisie

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen we het initiatief om gezamenlijk te werken aan een duurzame verbetering van de onderlinge samenwerking. Het ontwikkelprogramma De Verbinders is een concrete vertaling van de ambitie van de Marktvisie naar de praktijk.

Nieuws

Bij De Verbinders werken opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau samen, aan de hand van een concreet project. Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland, is enthousiast over dit initiatief.

"De Verbinders is voor mensen die zich niet neerleggen bij de dingen zoals ze zijn, maar die dingen willen creëren zoals ze moeten zijn", zegt Rolf Mars, directeur bij KWS en één van de initiatiefnemers van De...

Hoe beleven de deelnemers aan De Verbinders een ontwikkeltraject en wat heeft het hen opgeleverd? We vroegen team Rijnstraat 8 naar hun ervaringen.

Projecten binnen budget opleveren, conform de afgesproken eisen, met tevreden stakeholders en binnen de voorgenomen tijdsplanning: het is binnen de bouwsector nog altijd dé uitdaging. 

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van De Verbinders bestaat uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers, aannemers en ingenieursbureaus. Wil je direct in contact komen met één van de leden? Klik dan op de naam om ze een mail te sturen

Aline Arends (PPO), Rijkswaterstaat
Rolf Mars, KWS (een Koninklijke VolkerWessels onderneming)
Jan-Co van den Doel, Mourik Groot Ammers
Marten Klein, Gemeente Amsterdam
Nynke Sijtsma, Rijksvastgoedbedrijf
René de Boer, Witteveen+Bos
Rien Bakker, Royal HaskoningDHV

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar