“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

De Verbinders, een unieke projectteambegeleiding

Leer in je lopende project draagvlak te creëren voor oplossingen die voorheen niet mogelijk leken

Hoe kun je in je project met elkaar samenwerkingscondities creëren die de gezamenlijke projectprestaties duurzaam verbeteren? Dat is waar De Verbinders over gaat. Met als resultaat een optimale samenwerking op basis van openheid en wederzijds vertrouwen. Kortom: een win-win situatie voor alle betrokken partijen en hun projectteams. Je doorloopt het ontwikkelprogramma De Verbinders samen met je collega’s van de verschillende publieke en private projectpartners. Dat maakt het programma uniek in de sector.

Om de Marktvisie realiteit te helpen maken hebben verschillende partijen uit de sector de handen ineengeslagen en aan BOB en Neerlands diep gevraagd om het uitdagende leer- en ontwikkelprogramma De Verbinders op te zetten.

Uitgangspunt is dat de deelnemers leren om een duurzame verandering aan te brengen rond een vraagstuk in een concreet project. 

Sleutelfiguren in een bouw- of infraproject van opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau. Tevens hebben zij de ambitie en potentie om change agent te worden.

Het programma bestaat uit een kick-off meeting met overnachting en 6 eendaagse bijeenkomsten in een periode van ca. 6 maanden. Tussentijds werken de deelnemers zelfstandig aan de eigen opgave.

Lees meer over de doelen, leidende principes en werkwijze van De Verbinders in de digitale flyer.

Marktvisie

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra werken samen aan een vitale en duurzame sector. Met de Marktvisie nemen we het initiatief om gezamenlijk te werken aan een duurzame verbetering van de onderlinge samenwerking. Het ontwikkelprogramma De Verbinders is een concrete vertaling van de ambitie van de Marktvisie naar de praktijk.

Nieuws

Voor het project Onderhoud Wegen Zuid Nederland West waren Walter Deelen en Ron Minnaar promotoren voor De Verbinders: “Het heeft ons alles gebracht wat we wilden bereiken, en misschien nog wel meer.”

Na een stroeve projectstart, besloten Rijkswaterstaat en aannemer Mourik om deel te nemen aan het Verbinderstraject. Volgens de deelnemers is de samenwerking sindsdien aanzienlijk verbeterd.  

Rijkswaterstaat en Ploegam hechten veel belang aan een goede samenwerking. Bij het project Krib- en oeververlaging van het Pannerdens Kanaal is het Verbinderstraject gebruikt om de samenwerking te optimaliseren. 

De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan een goede samenwerking met marktpartijen. Toen er in een project problemen leken te ontstaan, werd gekozen voor het ontwikkeltraject De Verbinders.

Onze ambassadeurs

De ambassadeurs vertegenwoordigen de opdrachtgevers, opdrachtnemers en de adviseurs. 

Aart van den Assem (Rijksvastgoedbedrijf) Huub de Lange (Rijkswaterstaat) Jan-Co van den Doel (Mourik Groot Ammers) Maarten Kees van Breukelen (Witteveen+Bos) Marten Klein (Gemeente Amsterdam) Martijn van der Knaap (BAM Bouw en Techniek) Rien Bakker (Royal HaskoningDHV) Rolf Mars (KWS - Koninklijke VolkerWessels)

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar