Het ontwikkelprogramma 
voor opdrachtgever, aannemer en ingenieur 
om samen te werken aan een duurzame verandering 
in een gezamenlijke uitdaging. 

» lees meer

Wat doen we?

Uitgangspunt voor het ontwikkelprogramma De Verbinders is dat deelnemers leren om een duurzame verandering aan te brengen rond een “hardnekkig” vraagstuk uit de eigen praktijk. Door het in de praktijk te doorlopen van het proces om tot die duurzame verandering te komen, leer je deze werkwijze zelf in te zetten.

Naast het beter doorgronden van vraagstukken en het identificeren van veranderpotentieel, leer je veranderprocessen te structureren, organiseren, conditioneren, experimenteren en in de praktijk te oefenen met de nieuw aangeleerde vaardigheden. Daarom besteedt het ontwikkelprogramma veel aandacht aan het betrekken van sleutelspelers die een cruciale rol spelen in het ingebrachte vraagstuk. Deelnemers vormen met alumni en toekomstige deelnemers een netwerk dat als katalysator zal blijven werken aan het continu verbeteren van de bouwsector, geheel in lijn met het gedachtengoed uit de Marktvisie.

Ontwikkelgroepen

In het ontwikkelprogramma De Verbinders wordt gewerkt met zogenaamde ontwikkelgroepen.  Een ontwikkelgroep bestaat uit drie deelnemers die allemaal op een sleutelpositie werkzaam zijn binnen hetzelfde project. Elk van de drie deelnemers vertegenwoordigt één van de partijen uit de zogenaamde projectdriehoek: opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau. In de eerste twee edities van het programma is ruimte voor vier ontwikkelgroepen per editie.


Resultaat

Na het volgen van De Verbinders ben je in staat:

  1. Op te treden als verbinder c.q. change agent binnen en buiten de eigen organisatie
  2. Kritisch te kijken naar jezelf en jouw ontwikkeling
  3. Begripvol te kijken naar de ander en de onderlinge samenwerking
  4. Preventief en correctief te handelen vanuit een zelf gecreëerde basis voor een succesvolle samenwerking
  5. Eigenaarschap te bevorderen, anderen aansporen tot zelf nadenken en tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid om tot verbetering van de projectprestaties (BEST for project) te komen

Een editie van het ontwikkelprogramma De Verbinders wordt als een succes gezien, als deelnemers niet alleen hun handelingsrepertoire hebben vergroot om duurzame verandering te veroorzaken, maar als dat ook aantoonbaar tot resultaten heeft geleid binnen het zelf ingebrachte vraagstuk uit de eigen praktijk.

De ambitie voor De Verbinders als geheel reikt verder: er is een kritische massa ontstaan van change agents, die dezelfde taal spreken, die het verschil maken en die voor sectorbrede duurzame veranderimpulsen zorgen.
 

 

Intern en extern netwerk

Vanuit de gedachte van collectief eigenaarschap wordt de doelgroep van het ontwikkelprogramma De Verbinders breder gezien dan alleen de deelnemers zelf. Om de juiste condities te creëren voor

de effectieve inzet van het te ontwikkelen verandervermogen van de deelnemers, wordt van elke

organisatie die zij vertegenwoordigen minimaal één sleutelfiguur in de rol van promotor nadrukkelijk bij het programma betrokken. Hierdoor ontstaat door de werkwijze zowel een intern, als extern netwerk (zelfs overlappend over de projecten).

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar