“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

Voor wie is het?

 Het ontwikkelprogramma De Verbinders is opgezet voor deelnemers die een sleutelpositie hebben binnen publieke bouw- en infraprojecten, waarin zij in staat zijn condities te creëren om de projectdoelstellingen te bereiken. Tevens hebben zij de ambitie en potentie om als Verbinder ambassadeur en change agent te worden om duurzame verandering in de bouwsector te realiseren.

Deelnemers worden geacht in staat te zijn hun intrinsieke motivatie en hun potentie goed te onderbouwen. Daarnaast brengen zij een reëel en actueel vraagstuk in waarmee ze tijdens het ontwikkelprogramma aan de slag willen. De betrokken organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het selecteren, werven en aandragen van de deelnemers.

Voor de samenstelling van de ontwikkelgroepen ligt het voor de hand om de projecten hierbij als uitgangspunt te nemen. Dat betekent niet dat deelnemers per se werkzaam moeten zijn in de projecten, maar wel dat hun werkzaamheden nauwe verwantschap hiermee hebben. 

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar