“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

Programma & rooster

Programmaopzet

Geheel in lijn met het gedachtengoed van de Marktvisie heeft een aantal publieke en private partijen de handen ineengeslagen om een programma De Verbinders te ontwikkelen. Dit initiatief voorziet in de behoefte om een leeromgeving te creëren, waarin de leidende principes uit de Marktvisie vertaald kunnen worden naar concrete verbeterimpulsen in de praktijk.

In het programma De Verbinders wordt gewerkt met vier verbeterteams, elk bestaande uit 3 à 4 deelnemers die allemaal een leidende rol vervullen binnen publieke bouw- en infraprojecten. Je neemt deel samen met je teamleden vanuit de opdrachtgever, aannemer, ingenieursbureau en/of een andere relevante stakeholder.

Elk verbeterteam werkt gedurende de looptijd van het programma aan een gezamenlijke actuele uitdaging uit de eigen projectpraktijk in relatie tot 'BEST for project'. Onder 'BEST' verstaan wij: binnen Budget, conform de gestelde Eisen, met tevreden Stakeholders en binnen de voorgenomen Tijdsplanning. Met elk van de verbeterteams houden we een startgesprek, dat tevens de formele start van het programma inluidt.

Binnen het programma gaan jullie als verbeterteam met de uitdaging aan de slag. We gebruiken hiervoor een systeemgerichte verbeteraanpak, die jullie gaat helpen om stap voor stap tot de kern van de uitdaging te komen, een helder doelbeeld te creëren en tot de meest geschikte en gedragen oplossingen te komen om het doelbeeld ook daadwerkelijk te realiseren. Tegelijkertijd werken we ook aan jouw persoonlijke leiderschapsontwikkeling, zodat je na afloop van het programma ook zelf in staat bent om condities te creëren voor goede samenwerking.

Tijdsinvestering

De Verbinders is een intensief programma, dat gedurende de doorlooptijd van ca. 6 maanden veel van jou en je teamleden zal vragen. Bij aanmelding committeer je je niet alleen aan jouw aanwezigheid bij de in onderstaand rooster weergegeven bijeenkomsten (totaal ca. 80 uur), maar ook aan de inzet die van jullie als verbeterteam gevraagd zal worden tussen deze sessies door. De hoeveelheid tijd hieraan besteed wordt, bepalen jullie zelf. In voorgaande edities lag de gemiddelde tijdsbesteding buiten de reguliere bijeenkomsten om tussen de 40 en 80 uur (i.e. 2 tot 4 uur per week).

Uit ervaring weten we dat hoe dichter de gekozen uitdaging bij de essentie van je dagelijks werk zit, hoe meer je uit het programma zal halen en hoe minder je het als extra tijdsbesteding naast je reguliere werk zal ervaren. De effectiviteit van De Verbinders zal groter zijn naar mate je het programma volledig integreert in je dagelijks werk en als een hulpmiddel gebruikt om je werk slimmer, beter en misschien wel leuker te doen. Het is dus niet iets wat je er even naast doet.

Leernetwerk en promotors

Elk verbeterteam bouwt een eigen leer- en verbeternetwerk op. Dit is een netwerk van personen die een rol kunnen spelen bij en/of een bijdrage kunnen leveren aan het doorgronden van de geformuleerde uitdaging en het creëren van oplossingen om het doelbeeld te realiseren. Dit netwerk bestaat niet alleen uit inhoudelijke experts, maar ook uit lijnmanagers en/of leidinggevenden uit de eigen organisaties die als leerpartner (promotor) een sleutelrol kunnen vervullen in het aanpassen van de systeemcondities. Elke deelnemer wordt geacht om binnen de eigen organisatie op zoek te gaan naar zo’n promotor.

De promotors spelen een belangrijke rol in het programma. Zij zullen als leerpartner actief in het programma betrokken worden. Concreet houdt dit in dat ze zullen worden uitgenodigd om een aantal onderdelen van het programma bij te wonen. Het is goed om nu alvast na te denken over wie de rol als jouw promotor zou kunnen en willen vervullen en om de beoogde promotor hiervoor alvast te polsen. Daarom vragen we in het aanmeldingsformulier alvast naar de namen van beoogde promotors.

 

datum

 

sessie

8 september 2022

Live startgesprekken met promotoren

Per team in te plannen (3 uur per team)


- - -
 

datum

 

sessie

9 september 2022

Live startgesprekken met promotoren

Per team in te plannen (3 uur per team)


- - -
 

22 september 2022 

Online teambegeleiding

Per team in te plannen (1 uur per team met promotoren)

 

- - -

 

6 en 7 oktober 2022

Kick-off met overnachting

Deel 1 9:00-21:00 uur / Deel 2 9:00-12:00 uur (inclusief lunch)

 

- - -

 

20 oktober 2022 

Online teambegeleiding

Per team in te plannen (1 uur per team)

 

- - -

 

10 november 2022

Live inspiratiesessie 1, gastspreker Jurg Tholcke

9:00-21:00 uur, vanaf 17:00 uur met promotoren

- - -

 

17 november 2022 

Online teambegeleiding

Per team in te plannen (1 uur per team)

 

- - -

 

7 december 2022

Live inspiratiesessie 2 met inspirator Jaap Schaveling

9:00-21:00 uur (alleen deelnemers)


- - -

 

16 december 2022 

Online leersetting

9:00-11:00 uur

 

- - -

 

22 december 2022 

Online teambegeleiding

Per team in te plannen (1 uur per team)

 

- - -

 

12 januari 2023 

Live inspiratiesessie 3 met inspirator Hans Ruijter

9:00-21:00 uur, vanaf 17:00 uur met promotoren

 

- - -

 

18 januari 2023

Online teambegeleiding

Per team in te plannen (1 uur per team)

 

- - -

 

9 februari 2023 

Live inspiratiesessie 4 met gastspreker Martijn de Hoop

9:00-17:00 uur (alleen deelnemers)

 

- - -

 

15 februari 2023

Online leersetting

9:00-11:00 uur


- - -

 

9 maart 2023 

Online teambegeleiding

Per team in te plannen (1 uur per team)

 

- - -

 

23 maart 2023

Slotbijeenkomst met promotoren

Vanaf 15:00 uur, inclusief diner
 

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar