“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

"Wij zijn overtuigd van de meerwaarde en enthousiast over de resultaten"

Aart van den Assem is namens het Rijksvastgoedbedrijf betrokken bij De Verbinders

Er zijn diverse initiatieven ontwikkeld om de Marktvisie te vertalen naar de praktijk. Eén daarvan is het ontwikkelprogramma  De Verbinders. Hierin werken opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau intensief samen, aan de hand van een concreet project. Aart van den Assem is namens het Rijksvastgoedbedrijf betrokken bij De Verbinders. Hij is onder andere lid van de landelijke stuurgroep met vertegenwoordigers van onder andere marktpartijen, ingenieursbureaus, gemeenten en Rijk.  

“Behalve mijn betrokkenheid bij de landelijke stuurgroep, probeer ik om mensen in onze organisatie enthousiast te maken voor dit initiatief. Zodat er voldoende instroom is van nieuwe ‘Verbinders-projecten’”.

Het Verbinderstraject heeft bij dit lastige project goed geholpen

“Neem bijvoorbeeld het project Rijnstraat 8, dat betreft  de grote renovatie van het voormalige Ministerie van VROM. Dat is een zeer complex project, met een consortium,  verschillende stakeholders en  een deel van de gebruikers dat ontevreden was over de huisvesting. In die context kunnen snel spanningen ontstaan en daarom hebben we de samenwerking in de exploitatiefase van dit project ook ingebracht bij De Verbinders.”

“De deelname aan de Verbinders heeft bij dit lastige project absoluut geholpen. De deelnemers hebben elkaar goed gevonden en waren enthousiast. Natuurlijk zijn daarmee niet alle problemen zomaar verdwenen. Je merkt bijvoorbeeld dat de geleerde lessen in de hectiek van het dagelijks werk soms wegzakken. Zeker als er wisselingen plaatsvinden in bezettingen. Want het begrip en vertrouwen, dat ontstaat in een veilige omgeving, is soms lastig om vast te houden als je weer gewoon in de wind staat. Misschien dat terugkomdagen daarbij kunnen helpen.” 

Tijd, ruimte en begeleiding om elkaar te leren kennen 

“Voor mij is de gezamenlijke aanpak met drie partijen een essentiële succesfactor in de aanpak. Doordat er tijd, ruimte en een goede begeleiding is om door te praten, leren zij samen waarom mensen verschillend redeneren en reageren. Daarmee creëer je begrip en in het verlengde daarvan ruimte voor oplossingen.”

“We hebben ook een ander project ingebracht bij de Verbinders, dat was Terra Nigra in Maastricht. Onze deelnemers in dat team hebben we uitgenodigd om in ons managementteam te vertellen over de ervaringen. Zij waren erg positief, juist ook vanwege de ruimte die zij hadden om met elkaar echt door te praten over zaken. In dat team is bijvoorbeeld dankzij het Verbinderstraject een lange lijst met geschilpunten teruggebracht tot slechts enkele punten.”

Het werkt voor iedereen plezieriger en projecten gaan beter

“De Verbinders sluit uitstekend aan op de Marktvisie. Daarin gaat het immers over samenwerken, over geven en nemen en over elkaar vinden in redelijkheid en billijkheid. Daar zijn we als RVB heel erg mee bezig. Als je elkaar echt weet te vinden dan werkt dat niet alleen voor iedereen plezieriger, maar dan gaan projecten over het algemeen ook beter en soms zelfs sneller.”

“Als stuurgroep denken we ook na over hoe we dit traject meer bekendheid kunnen geven. We zijn allemaal overtuigd van de meerwaarde en enthousiast over de resultaten, dus we willen graag doorpakken. Zowel intern in onze organisaties als extern moet de naamsbekendheid worden vergroot.”

Ieder project is geschikt voor De Verbinders

“Misschien is de perceptie dat het Verbinderstraject vooral geschikt is voor ‘probleemprojecten’, maar ik denk dat vrijwel  ieder project geschikt is voor De Verbinders. Want op alle projecten zul je tegen zaken aanlopen en onderling begrip en goede samenwerking zijn overal van belang.”Bekijk het volledige overzicht van nieuwsberichten

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar