“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

‘We gingen van brandjes blussen, naar het structureel voorkomen van die brandjes’

Deelnemers aan het Verbinderstraject (2019/2020) bezig met een opdracht

Na een stroeve projectstart, besloten Rijkswaterstaat en aannemer Mourik om deel te nemen aan het Verbinderstraject. Volgens Martijn Silvertand (Contractmanager Rijkswaterstaat), Ralph van Riel (senior adviseur assetmanagement Rijkswaterstaat) en Alex van Middelkoop (contractmanager Mourik) is de samenwerking sindsdien aanzienlijk verbeterd.  

De samenwerking kreeg een versnelling

Het project betreft het Onderhoud Wegen Zuid Nederland West. Martijn vertelt: “Binnen dit prestatiecontract verzorgen we samen het vaste en klein-variabel onderhoud in een areaal van 220 kilometer snelweg in West-Brabant. We schouwen, inspecteren en houden het 24/7 veilig door het oplossen van calamiteiten.” Ralph lacht: “Dat Martijn het woord ‘samen’ gebruikt illustreert dat we, mede door dit traject, samen optreden als assetmanager. Dat is een ontwikkeling die we bij Rijkswaterstaat bewust hebben ingezet en die samenwerking heeft door onze deelname een versnelling gekregen.”

Alex: “Wij zijn met Mourik al langer betrokken bij De Verbinders en we hadden al positieve ervaringen in andere projecten. Wij hebben door stroeve samenwerking in de beginperiode, het initiatief genomen om mee te doen. Ik zag er eerlijk gezegd ook best tegenop om 6 sessies met Martijn en Ralph aan de slag te gaan, maar achteraf ben ik enorm blij met onze deelname.”

Je kunt niet alles in een contract regelen

Martijn: “Een belangrijke les was dat de meeste discussies ontstaan over 10% van de scope die onvoldoende afgedekt wordt in het contract. In de praktijk gaat er heel veel energie verloren in het uitleggen, en vaak overtuigen, dat dit volgens jouw interpretatie volledig duidelijk in het contract is omschreven. Terwijl het veel beter is om in te zien, en te accepteren, dat je zaken verschillend kunt interpreteren. Probeer daarom samen tot de beste oplossing te komen, begrip voor elkaar te krijgen en vragen te stellen aan elkaar. Want het contract is geen doel, maar een hulpmiddel om een doel te bereiken.”

Anders naar problemen kijken

Martijn: “We zijn in onze sector gewend om problemen direct op te lossen (korte termijn succes), maar bij De Verbinders leerden we om steeds opnieuw een verdiepingsslag te maken, om te komen tot structurele oplossingen. Een eyeopener was bijvoorbeeld dat wij er bij de start alle drie van overtuigd waren dat we de doorlooptijd van klachten en meldingen tot problemen buiten oplossen moesten versnellen. Maar omdat we in de sessies steeds nieuwe manieren leerden om opnieuw naar ons probleem te kijken en dit te verdiepen, verlegden we onze focus van korte termijn oplossing, brandjes blussen, naar het structureel voorkomen van die brandjes.”

Niet alleen nuttig voor het project

Het traject leidde niet alleen tot een betere samenwerking en betere resultaten in het project. Ook in de eigen organisaties hebben de mannen de inzichten kunnen toepassen. Alex: “Bij Mourik hebben we verschillende inzichten geïntegreerd in ons OMS (Onderhoudsmanagement Systeem). Om het areaal echt te kunnen onderhouden én verbeteren is een belangrijk inzicht dat wij als partijen elkaars inbreng keihard nodig hebben. Dat samen assetmanager zijn is daarin gegroeid en dat breiden we verder uit.”

Martijn: “Het helpt ons bij Rijkswaterstaat om over te gaan van een loketmodel naar een tafelmodel. Voorheen hadden districten, PPO en de aannemer elk hun eigen loket. Daartussen vond afstemming plaats in een volgtijdige aanpak, wat niet altijd efficiënt was. Nu zitten we met die loketjes aan een tafel en bespreken we samen wat er nodig is om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Het presteren van het areaal buiten staat centraal.”

Persoonlijke ontwikkeling

Ook op persoonlijk vlak was de deelname een waardevolle ervaring. Ralph: “Het traject heeft mij concrete handvatten gegeven voor mijn persoonlijke ontwikkeling. In mijn werk moet ik veel verbindingen leggen en daar kan ik het geleerde heel goed toepassen en ook overbrengen op mijn collega’s.

Martijn: “Ik ben mij ervan bewust geworden dat ik van nature mensen wilde overtuigen van mijn gelijk. Maar ik ben veel effectiever nu ik steeds vaker vragen stel, om achter de beweegredenen van anderen te komen.” Alex: “Ik was ook altijd overtuigd van mijn gelijk. Maar omdat anderen een ander perspectief kunnen hebben, is het inderdaad veel effectiever om vragen te stellen. Je kunt beter tot vergelijk komen, dan je gelijk te willen halen.”

 Bekijk het volledige overzicht van nieuwsberichten

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar