“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

‘Het gaat niet om het contract maar om het contact’

Foto: Rijkswaterstaat - Pannerdens Kanaal

Rijkswaterstaat en Ploegam hechten veel belang aan een goede samenwerking. Bij het project Krib- en oeververlaging van het Pannerdens Kanaal is het Verbinderstraject gebruikt om de samenwerking te optimaliseren. Wij vroegen een aantal betrokkenen naar hun ervaringen. 

Het project waarmee werd deelgenomen is een zogenaamd tweefasenproject. Frank Melten, contractmanager bij Rijkswaterstaat: “Hierbij zijn de planuitwerking en de realisatie in een keer in de markt gezet. Daardoor kan de aannemer zijn kennis al in de planfase inbrengen, zodat de uitvoering voorspelbaarder wordt en de faalkosten afnemen. Bovendien biedt deze aanpak meer kansen voor zaken als duurzaamheid.”

Leren over de nieuwe tweefasenaanpak

Het team werd op het spoor van De Verbinders gezet door Dick van Klaveren, de voorganger van Ingrid als Portfoliomanager, die eerder positieve ervaringen had opgedaan. Alle drie de betrokken partijen hebben daarop deelnemers aangemeld: Tauw met een technisch manager, Ploegam met een manager projectbeheersing en Frank als contractmanager namens RWS.

Waar veel groepen deelnemen om problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren, had dit team een ander doel. Frank: “Omdat deze tweefasenaanpak betrekkelijk nieuw is, wilden wij leren hoe we deze nieuwe aanpak optimaal konden vormgeven.  Want het vraagt iets van mensen en van je organisatie. En omdat het vooral op de zogenaamd zachte kant zit, op samenwerken, openheid en herkennen van elkaars belangen, paste De Verbinders daar goed bij.”

Roze olifanten in de kamer

Ingrid Klokke, Portfoliomanager Groot Project en Onderhoud (GPO) bij Rijkswaterstaat : “Ik heb als promotor mee mogen kijken bij het proces en ik ben een groot voorstander van deze aanpak. Het is namelijk enorm belangrijk dat je vanaf het begin met elkaar in gesprek bent over hoe je het project gaat doen. Door aan de voorkant van het project expliciet aandacht aan te geven aan de samenwerking creëer je handelingsperspectief. Het helpt je om de roze olifanten, die er altijd zijn, in de kamer te zetten. Dan ontstaat ook de dialoog tussen de verschillende werelden, met hun verschillende talen.”

Houd elkaar vast, ook als het spannend wordt

Gijs Ploegmakers, algemeen directeur bij Ploegam: “Het is belangrijk dat je elkaar vast blijft houden, ook als het een keer spannend wordt in de samenwerking. Dat kan alleen als je open en transparant bent. Leg zaken op tafel, bespreek ze en dan kom je er altijd uit. Natuurlijk is er een spanningsveld. Zo gaat het in de planfase voor ons soms te langzaam, maar voor de opdrachtgever juist te snel. Soms wijken onze doelen ook gewoon af. Stop dat niet weg, maar bespreek dat. Samen kom je er altijd wel uit. Uiteindelijk gaan we voor de laagste kosten. Dat betekent dat je aan de voorkant de risico’s en faalkosten zoveel mogelijk weghaalt. Dan kom je ook tot een optimaal ontwerp en een optimale prijs. “

Uiteindelijk moeten mensen het doen

Ingrid: “Ik ben een groot voorstander van het vroegtijdig betrekken van marktpartijen. Maar dat is in de publieke sector nog geen ingeburgerde praktijk. Uiteindelijk moeten mensen het doen. Hoe meer succesvolle voorbeelden we kunnen laten zien, hoe sneller het vertrouwen in deze aanpak groeit. We zitten nu in een enorme transitie en leergangen als deze hebben we heel hard nodig om het systeem aan te pakken. Het is een reis die we samen maken.”

Gijs: “De uitdaging is hoe we dit gedachtengoed breed kunnen doorvoeren en iedereen daarbij meekrijgen. We moeten daarvoor open en transparant willen zijn. Met aandacht voor de mens achter de mens. Die zachte kant is heel belangrijk om een werk tot een succes te maken.”

Frank herkent deze constatering: “Iedereen heeft vaak onbewuste aannames en veronderstellingen. In het traject hebben we dan ook geleerd om nieuwsgierig te blijven naar elkaars belangen en overwegingen. Pas dan ontstaat er begrip. Vooral als het spannend wordt moet je in gesprek blijven. Dan moet je juist een stap naar voren zetten, naar elkaar toe, in plaats van naar achteren.

Het gaat niet om het contract maar om het contact

Gijs: “Uiteindelijk gaat het niet om de laagste prijs maar om de laagste kosten. Om dat samen te realiseren moeten we af van het traditionele denken in tegenstellingen en tegengestelde belangen. Het gaat namelijk niet om het contract maar om het contact!”

 Bekijk het volledige overzicht van nieuwsberichten

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar