“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

“Zonder dit traject was het projectresultaat niet zo goed geweest”

Alexander Kuijt en Renée Krugers Dagneaux van Verbindersteam Hobbemakade

De gemeente Amsterdam hecht als opdrachtgever veel waarde aan een goede samenwerking met marktpartijen. Toen er in een project problemen leken te ontstaan, werd in overleg met aannemer BAM gekozen voor het ontwikkeltraject De Verbinders. Met positieve gevolgen volgens de betrokkenen: “Mede dankzij dit traject hebben we een mooi project op tijd opgeleverd.”

Renée Krugers Dagneaux is als teamleider bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam betrokken bij diverse projecten in Amsterdam. Alexander Kuijt is als bedrijfsleider namens BAM Infra Amsterdam verantwoordelijk voor het project aan de Hobbemakade. Alexander: “Ik had al contact gezocht met Renée omdat ik zag dat het project niet goed was gestart. Daarop hebben we toen samen besloten om het project aan te melden voor De Verbinders.”

Aandacht voor elkaars belangen en overtuigingen

Bij het ontwikkeltraject is veel aandacht voor het herkennen en erkennen van andermans belangen, om van daaruit open en eerlijk te communiceren. Voor deelnemers was het soms lastig om het achterste van de tong te laten zien. Renée: “In het begin was het communicatiepatroon vaak ‘ik vind dit, en ik ga jou overtuigen dat jij dat ook moet vinden’. Maar gedurende het traject kregen de deelnemers meer aandacht voor elkaars belangen en overtuigingen, waardoor zij ook makkelijker open en kritisch naar elkaar durfden te zijn.”

Meer onderling begrip en saamhorigheid

Alexander: “In het projectteam zaten 4 personen met een sterk ‘rood’ profiel en dat leidde tot botsingen. Maar meteen bij de eerste bijeenkomst werden er al zaken uitgesproken. Toen ook de verschillende belangen zichtbaarder werden nam het onderlinge begrip sterk toe. Uiteindelijk zag je daardoor ook de saamhorigheid in het team toenemen.”  

De rol van Alexander en Renée als ‘promotoren’ was daarbij belangrijk. Renée: “Door onze aanwezigheid, en doordat Alexander en ik zichtbaar in gesprek bleven, stralen we ook uit dat beide partijen zich hieraan committeren.”

Het zaadje is geplant

Beiden zien de deelnemers het geleerde ook toepassen in de praktijk. Alexander: “Mensen tellen nu heel bewust tot tien of vragen door als iemand iets zegt.” Renée herkent dit: “Ik zie dat onze mensen meer inzicht hebben gekregen in hoe aannemers denken. Die bewustwording is al waardevol.” Alexander knikt: “Het zaadje is geplant en de bewustwording groeit.”

Trots op een mooi resultaat voor Amsterdam

Beide promotoren zijn blij dat het projectteam dit traject heeft doorlopen. Renée: “Dat het buiten allemaal goed is gegaan, komt zeker ook door De Verbinders. Zonder dit traject was het projectresultaat niet zo goed geweest.” Ook Alexander is tevreden: “Hoewel we geen perfect project hebben gedraaid, hebben we door onze deelname absoluut een heleboel leed voorkomen. Maar we mogen, zeker ook dankzij De Verbinders, trots zijn dat we samen voor Amsterdam een mooi resultaat op tijd hebben opgeleverd.”

Je komt elkaar altijd weer tegen

Renée: “Iedereen heeft ook echt een hart voor de stad en voor hun vak. Daarom vond ik een uitspraak van de hoofduitvoerder zo mooi. Hij vertelde dat hij aan het einde van het werk iedereen een hand wil kunnen geven, omdat we elkaar altijd weer tegen komen in andere werken. Die uitspraak geeft het gedachtegoed van De Verbinders wat mij betreft goed weer.”

Ook voor nieuwe contractvormen

Behalve voor ‘moeilijke’ projecten ziet Renée ook andere toepassingen voor gezamenlijke ontwikkeltrajecten: “Ook voor projecten waar je samen nieuwe contractvormen uitprobeert, kan dit geschikt zijn. We werken bijvoorbeeld voor de kademuren met een innovatief partnerschap. Dat is nieuw en daar ga je ongetwijfeld hobbels tegenkomen. Vanaf het begin actief werken aan verbinding kan interessant zijn om een dergelijk traject te laten slagen.”Bekijk het volledige overzicht van nieuwsberichten

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar