“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

Fries Heinis, algemeen directeur Bouwend Nederland © Anke Bot Fotografie

Er zijn diverse initiatieven ontwikkeld om de Marktvisie te vertalen naar de praktijk. Eén daarvan is het ontwikkelprogramma  De Verbinders. Hierin werken opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau intensief samen, aan de hand van een concreet project. Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland, is enthousiast over dit initiatief.

De Marktvisie concreet maken

“Met de Marktvisie hebben we ons sectorbreed gecommitteerd aan een verbetering van de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en infra. De uitdaging is hoe we die intentie concreet kunnen maken. Gelukkig zijn er op meerdere plekken en vanuit diverse stakeholders goede initiatieven ontwikkeld, waarmee we concreet aan de slag kunnen. De Verbinders is daar een mooi voorbeeld van.” 

“De doelstelling om beter samen te werken wordt breed gedragen in de sector, want niemand vindt het leuk als de samenwerking schuurt, of als partijen tegenover elkaar staan. Toch zie je op projectniveau en bij aanbestedingen dat we vaak in het ‘oude’ gedrag schieten. Dat maakt een aanpak waarbij opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau een traject doorlopen zo waardevol. Je kunt dan samen werken aan houding, gedrag en cultuur. Die zogenaamde ‘zachte’ aspecten zijn essentieel, maar blijven in de praktijk vaak nog onderbelicht.”

“Bovendien staat bij De Verbinders het gezamenlijke project centraal, zodat er concrete pijnpunten op tafel komen. Dat maakt het herkenbaar en de verbeteringen kunnen direct in het project worden toegepast.”

Met stakeholders samen tot verbeteringen komen

“De integrale aanpak van De Verbinders heeft grote meerwaarde, want er wordt niet gewerkt vanuit één invalshoek of vanuit één belang. De Marktvisie is een gezamenlijk doel en dan moet je ook instrumenten inzetten waarbij alle stakeholders samen tot verbeteringen komen. Deelnemers vertellen me ook dat ze in De Verbinders echt samen met de opdrachtgever aan concrete oplossingen werken, waardoor het onderling begrip en vertrouwen toeneemt. Dat sluit ook perfect aan op de Marktvisie.” 

“We moeten echt loskomen van het ‘oude’ hiërarchische denken. Opdrachtgever, opdrachtnemer, aannemer, onderaannemer en adviesbureau moeten deze verandering samen doorvoeren.” 

Handen en voeten geven aan de Marktvisie

“Iedereen moet natuurlijk voor zichzelf besluiten welke aanpak en welke hulpmiddelen het meest aanspreken. Maar vanuit Bouwend Nederland stimuleren wij zeker dat partijen oog hebben voor deze initiatieven om de Marktvisie handen en voeten te geven.”

“Ik wil daarom ook de andere stakeholders oproepen om te kijken of zij projecten hebben die ingebracht kunnen worden. Ons gezamenlijk doel is duidelijk en er zijn al prachtige instrumenten waarmee we dit kunnen concretiseren. Zonder op de stoel van de opdrachtgevers te willen zitten, zouden initiatieven zoals De Verbinders misschien ook wel een plek kunnen krijgen in de inkoopstrategie van mede-initiatiefnemers als Rijkswaterstaat of het Rijksvastgoedbedrijf.”

Alleen samen komen we verder

“Het belangrijkste is in ieder geval dat wij sectorbreed initiatieven stimuleren die ons helpen om de Marktvisie te concretiseren. Want alleen samen komen we verder.”   Bekijk het volledige overzicht van nieuwsberichten

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar