“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

“De nadruk op zachte kanten als houding en gedrag vind ik erg sterk”

Het team van de Uitbreiding A1 Apeldoorn – Azelo deed mee aan het Verbinderstraject

Rijkswaterstaat is als een van de grootste opdrachtgevers van Nederland actief betrokken bij ontwikkeltraject De Verbinders. Dick van Klaveren ervaart van nabij de positieve effecten, in zijn rol als portfoliomanager bij Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO).

Goede relatie met marktpartijen

“Als een van de grootste opdrachtgevers in Nederland draagt Rijkswaterstaat dit traject een warm hart toe. Wij vinden het belangrijk dat er een goede relatie is met marktpartijen als bouwers en ingenieursbureaus. Want hoewel de meeste projecten prima verlopen, zijn er helaas ook projecten waar de relaties niet goed zijn en waar zaken uit de hand lopen. Zo’n situatie is voor iedereen vervelend en ontwikkeltrajecten kunnen helpen dit te voorkomen. 

Voorkomen dat barstjes uitgroeien tot kloven

“Je ziet op projecten soms onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden, waardoor de partijen uit elkaar gaan lopen. Als bijvoorbeeld mijlpalen niet worden gehaald, budgetten uitlopen of bij opdrachtnemers verlies dreigt. Dergelijke verstoringen leiden tot barstjes in de relatie die, als bij erosie, vaak alleen maar dieper en groter worden en tot diepe kloven kunnen uitgroeien. Om dat te voorkomen is het essentieel dat je elkaar weet te vinden, juist als zo’n barstje dreigt te ontstaan. Om vervolgens vanuit wederzijds begrip de schade te beperken en het project vlot te trekken.”

Nadruk op houding en gedrag

“De nadruk die bij De Verbinders ligt op zachtere kanten zoals houding en gedrag vind ik erg sterk. Je ziet in die projectteams meer onderling begrip ontstaat. Mensen leren elkaar beter kennen waardoor ze elkaar ook sneller weten te vinden, bijvoorbeeld door elkaar gewoon even te bellen. Dergelijk schijnbaar kleine zaken dragen sterk bij aan de onderlinge relatie.”

Vast onderwerp bij de voortgangsgesprekken

“Uit mijn portfolio van projecten heeft het team van de Uitbreiding A1 Apeldoorn – Azelo meegedaan aan het Verbinderstraject. Ik heb daarbij aan de voorkant meegedacht over de leeropgave en ik monitor de voortgang. Het onderwerp staat bijvoorbeeld standaard op de agenda van de voortgangsgesprekken met de projectteams.”  

Voorkomen dat issues uit de hand lopen

“Het is natuurlijk moeilijk meetbaar of het alleen door De Verbinders komt, maar in dit concrete project, A1 Apeldoorn – Azelo, hebben we een paar lastige discussies gehad over het contract waar we steeds netjes uit zijn gekomen. Zodanig dat het werk door kan gaan, zonder dat de positie van aannemer, Heijmans, wordt geschaad. Daarmee hebben we voorkomen dat potentieel lastige issues uit de hand zijn gelopen.”

Naar een samenwerkingsmodel

“Een van de redenen dat Rijkswaterstaat deelneemt aan De Verbinders is dat het goed past bij de Marktvisie. Wij hechten namelijk veel waarde aan het verbeteren van de relatie met de markt. We willen ook veel meer toe naar een samenwerkingsmodel, in plaats van het historisch gegroeide opdrachtgever-opdrachtnemersmodel. Ontwikkeltrajecten waarbij opdrachtgever en marktpartijen samen optrekken zijn daarbij een prima hulpmiddel.”

Het is vooral erg leuk om te doen

“Wat ik nog wil meegeven is dat het vooral erg leuk is om mee te doen aan De Verbinders. Het is een verrijking voor de deelnemers en ik zie die projectteams ook als een soort koplopers in de bouwsector. Deze manier van denken en van werken is wat mij betreft de toekomst.”Bekijk het volledige overzicht van nieuwsberichten

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar