“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

Marktvisie

De afgelopen jaren heeft de markt van bouw- en infraprojecten te maken gehad met grote veranderingen. De terugloop in investeringen in de sector leidt ertoe dat marktpartijen forse concurrentie ondervinden en aanpassingen in de organisatie en projectbenadering hebben doorgevoerd. Niet alleen staat hierdoor de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer onder druk bij de uitvoering van projecten. Het leidt er ook toe dat de ruimte klein is om in innovatie te investeren. En dat in een tijd waarin de maatschappelijke opgaven juist om continue vernieuwing vragen.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zien deze ontwikkelingen onder ogen en trekken samen op om het tij te keren. Wij willen als sector vanuit een gedeeld perspectief samenwerken aan oplossingen. Daar hoort ander gedrag bij, gericht op samenwerking en gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Er valt veel te winnen door oog te hebben voor elkaars belangen en door kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap te belonen. Gezamenlijk zijn er leidende principes gedefinieerd om dit te bevorderen.
 

 

Vijf leidende hoofdprincipes voor een betere samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in 2020:

  1. We kijken met trots en plezier naar de opgave en dragen dat ook uit
  2. De aanbestedingsvorm en de gekozen manier van samenwerking zijn gericht op het doel van de opgave
  3. De concurrentie is gebaseerd op de juiste variabelen
  4. We kennen en erkennen elkaars belangen en risico’s, en handelen daar ook naar
  5. De financiële totstandkoming en afwikkeling van de opgave is doelmatig, rendabel en financierbaar voor alle betrokkenen

 

 

Het onderschrijven van deze vijf leidende principes en hun concrete uitwerking is de eerste stap om te komen tot een praktische en zichtbare beweging naar een goede onderlinge samenwerking en oplossingen voor de problemen van nu. De leidende principes kennen vijf thema’s: human factors, tenderen, EMVI, risico’s en prijsvorming.

Als de leidende principes continu, actief en open besproken worden en als de conclusies daarvan serieus worden doorvertaald in de samenwerking, draagt dat bij aan het realiseren van de belangen van alle betrokkenen. En het maakt het werk veel leuker.

Binnen het ontwikkeltraject De Verbinders wordt in maatschap gewerkt aan het implementeren van de Marktvisie en leidende principes in de projecten.

Meer weten over de Marktvisie? www.marktvisie.nu

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar