“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

Hoe werkt het?

Uitgangspunt voor het ontwikkelprogramma De Verbinders is dat samenwerken in de bouwsector leuker, beter en succesvoller kan. Conform het gedachtegoed van de Marktvisie. Dit vraagt om echte ‘Verbinders’ bij opdrachtgevers, aannemers en ingenieursbureaus. In het ontwikkelprogramma De Verbinders leren deelnemers samen, aan de hand van een concreet project, hoe zij duurzame verbeteringen kunnen doorvoeren. Na afloop zijn de deelnemers als Verbinders in staat om in nieuwe projecten, en in de eigen organisaties, structurele verbeteringen te realiseren. 

Naast het beter doorgronden van vraagstukken en het identificeren van veranderpotentieel, leer je veranderprocessen te structureren, organiseren, conditioneren, experimenteren en in de praktijk te oefenen met de nieuw aangeleerde vaardigheden. Daarom besteedt het ontwikkelprogramma veel aandacht aan het betrekken van sleutelspelers die een cruciale rol spelen in het project. Deelnemers vormen met alumni en sleutelspelers een netwerk dat als katalysator zal blijven werken aan het continu verbeteren van de bouwsector, geheel in lijn met het gedachtegoed uit de Marktvisie.

Ontwikkelgroepen

In het ontwikkelprogramma De Verbinders wordt gewerkt met zogenaamde ontwikkelgroepen. Een ontwikkelgroep bestaat uit drie deelnemers die allemaal op een sleutelpositie werkzaam zijn binnen hetzelfde project. Elk van de drie deelnemers vertegenwoordigt één van de partijen uit de zogenaamde projectdriehoek: opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau. In de eerste twee edities van het programma is ruimte voor vier ontwikkelgroepen per editie.


Resultaat

Na het volgen van De Verbinders ben je in staat:

  1. Verbeteringen te (helpen) realiseren in projecten en binnen en buiten de eigen organisatie;
  2. Kritisch te kijken naar jezelf en jouw ontwikkeling;
  3. Begripvol te kijken naar anderen en de onderlinge samenwerking;
  4. Preventief en correctief te handelen om samenwerking en resultaten te verbeteren;
  5. Eigenaarschap te bevorderen, anderen aansporen tot zelf nadenken en tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid om tot verbetering van de projectprestaties (BEST for project) te komen.

Een editie van het ontwikkelprogramma De Verbinders is een succes als deelnemers niet alleen hun handelingsrepertoire hebben vergroot om duurzame verandering te creëren, maar als dat ook aantoonbaar tot resultaten heeft geleid binnen het ingebrachte praktijkvraagstuk.

De ambitie voor De Verbinders als geheel reikt verder: er is een kritische massa ontstaan van ambassadeurs, die dezelfde taal spreken, die het verschil maken en die voor sectorbrede duurzame veranderimpulsen zorgen.

 

Intern en extern netwerk

Vanuit de gedachte van collectief eigenaarschap is de doelgroep van het ontwikkelprogramma De Verbinders breder dan alleen de deelnemers zelf. Om de juiste condities te creëren voor de effectieve inzet van het verandervermogen van de deelnemers, wordt van elke organisatie die zij vertegenwoordigen minimaal één sleutelfiguur in de rol van promotor nadrukkelijk bij het programma betrokken. Hierdoor ontstaat zowel een intern als een extern netwerk (zelfs overlappend over de projecten).

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar