“De verbinding die het programma
belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met
andere groepen in het programma levert je inzichten
op in hoe en waaraan ànderen binnen jouw sector werken.”

– Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat),
Jeffrie Berg (VolkerInfra), Marijke Coenders (Arup)

Aanmelden voor ontwikkelprogramma De Verbinders

Wat leuk dat je mee gaat doen aan het ontwikkelprogramma De Verbinders. Je doet mee met ontwikkelprogramma De Verbinders door onderstaand aanmeldformulier in te vullen en te verzenden. Het traject start in september 2022. Je schrijft je in als individu, deel uitmakend van een verbeterteam van tenminste 3 deelnemers die samenwerken in een project. Eerst voorzien we je nog van aanvullende informatie die voor de aanmelding relevant is

In het kort

In het programma De Verbinders wordt gewerkt met vier verbeterteams, elk bestaande uit 3 à 4 deelnemers die allemaal een leidende rol vervullen binnen publieke bouw- en infraprojecten. Je neemt deel samen met je teamleden vanuit de opdrachtgever, aannemer, ingenieursbureau en/of een andere relevante stakeholder.

De Verbinders is een intensief programma, dat gedurende de doorlooptijd van ca. 6 maanden veel van jou en je teamleden zal vragen. Bij aanmelding committeer je je niet alleen aan jouw aanwezigheid bij de in bijgevoegd rooster weergegeven bijeenkomsten (totaal ca. 80 uur), maar ook aan de inzet die van jullie als verbeterteam gevraagd zal worden tussen deze sessies door. De hoeveelheid tijd die hieraan besteed wordt, bepalen jullie zelf. In voorgaande edities lag de gemiddelde tijdsbesteding buiten de reguliere bijeenkomsten om tussen de 40 en 80 uur (i.e. 2 tot 4 uur per week).

Kijk voor de volledige programmaopzet, data en tijden bij  Programma & Rooster.

Leernetwerk en promotors

Elk verbeterteam bouwt een eigen leer- en verbeternetwerk op. Dit is een netwerk van personen die een rol kunnen spelen bij en/of een bijdrage kunnen leveren aan het doorgronden van de geformuleerde uitdaging en het creëren van oplossingen om het doelbeeld te realiseren. Dit netwerk bestaat niet alleen uit inhoudelijke experts, maar ook uit lijnmanagers en/of leidinggevenden uit de eigen organisaties die als leerpartner (promotor) een sleutelrol kunnen vervullen in het aanpassen van de systeemcondities. Elke deelnemer wordt geacht om binnen de eigen organisatie op zoek te gaan naar zo’n promotor. 

De promotors spelen een belangrijke rol in het programma. Zij zullen als leerpartner actief in het programma betrokken worden. Concreet houdt dit in dat ze zullen worden uitgenodigd om een aantal onderdelen van het programma bij te wonen. Het is goed om nu alvast na te denken over wie de rol als jouw promotor zou kunnen en willen vervullen en om de beoogde promotor hiervoor alvast te polsen. Daarom vragen we in het aanmeldingsformulier alvast naar de namen van beoogde promotors.

Aanmelden

Elke deelnemer schrijft zich met onderstaand aanmeldingsformulier individueel in. Onder blokje C. 'Gegevens project- en verbeterteam' vul je achter collega 1, 2 en 3 de namen in van jouw collega's uit je project, waarmee je binnen het programma De Verbinders een verbeterteam vormt.

Je kunt je aanmelden door de gevraagde gegevens in te vullen in onderstaand aanmeldformulier en deze te verzenden.

In onderstaande tabellen graag invullen:

  1. Gegevens deelnemer
  2. Gegevens werkgever
  3. Gegevens project en verbeterteam
  4. Gegevens beoogde promotor

Na ontvangst van alle aanmeldingsformulieren van de leden van jouw verbeterteam, wordt het startgesprek met dit team en jullie promotors ingepland.

Heb je nog vragen over het aanmelden? Neem dan contact op met Fatima Aitbenali (  aitbenali@bob-kob.nl.; telefoon: 079-325 24 71).

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
*:
*:
*:

*:
*:
*:
*:
*:
*:

*:
*:
*:
*:

*:
*:
*:
*:

Partners

De Verbinders is ontwikkeld door:
BOB, opleidingsinstituut voor management in de bouw en Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten. 

Contact

Zilverstraat 69   •  2718 RP  Zoetermeer  •  T: 079 325 24 50  •  E:   info@deverbinders.nu
www.bob.nl  •    www.neerlandsdiep.nl

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali  •  T: 079-3252471  •  E:    info@deverbinders.nu

 

Contact

Zilverstraat 69 2
718 RP  Zoetermeer
www.bob.nl
www.neerlandsdiep.nl

T 079 325 24 50 
info@deverbinders.nu

Voor vragen over het programma kunt u terecht bij: 
Fatima Aitbenali 
T 079-3252471
info@deverbinders.nu

© 2017 De verbinders | Realisatie Vormekaar